Realizacja pilotażowego programu "Aktywny samorząd" przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie

Rozpoczynamy realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie informuje, że powiat kętrzyński w 2014 roku ponownie przystąpił do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozpoczyna przyjmowanie wniosków. Celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W roku 2014 będą realizowane następujące moduły, obszary i zadania:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A - likwidacja bariery transportowej

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, - dysfunkcję narządu ruchu.

Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, dla osób w wieku aktywności zawodowej posiadających: - znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, - dysfunkcję narządu ruchu.

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym

Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych oraz dzieci, posiadających:

- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dla osób pełnoletnich oraz dzieci:

- posiadających znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,

- będących użytkownikami wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym.

Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

- stopień niepełnosprawności,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości), dla osób w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych posiadających:

- stopień niepełnosprawności,

- potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

dla osób w wieku aktywności zawodowej:

- posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- aktywnych zawodowo,

-pełniących rolę opiekuna dziecka.

(opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem)

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

dla osób pełnoletnich posiadających:

- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

- uczących się: w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przeprowadzających przewód doktorski.

Pełny opis programu dostępny jest na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych: www.pfron.org.pl - zakładka Aktywny samorząd.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny Samorząd” są dostępne:

• w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, 11-400 Kętrzyn, pokój nr 5,

• na stronie internetowej: www.pcprketrzyn.pl - zakładka Aktywny samorząd

Wnioski przyjmowane będą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie przy ul. Pocztowa 9, pokój nr 5

Moduł I - w terminie od 06.03.2014r. do 30.09.2014r.
Moduł II (dofinansowanie do kosztów nauki) - przyjmowane będą:

• semestr letni roku szkolnego/akademickiego 2013/2014 w terminie: 06.03.2014r. – 30.03.2014r,

• semestr zimowy roku szkolnego/akademickiego 2014/2015 w terminie: 01.09.2014r. – 30.09.2014r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Kętrzynie, ul. Pocztowa 9, tel. (89) 751-09-00.

źródło; http://ketrzyn.wm.pl/196662,Re...

Odpowiedz

  • Dozwolone znaczniki HTML: <strong> <cite> <a> <ul> <li> <p> <img> <u> <i> <strike> <br>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
  • Adresy stron www i e-mail są zmieniane automatycznie na linki

Więcej informacji na temat formatowania

CAPTCHA
Pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem, aby zapobiec spamowi.
2 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.

Firmy i placówki