Firmy i placówki

Historia

Reszel dawniej i dziś


Audycja "Śladami rycerzy i mnichów. Zamki Państwa Krzyżackiego w dawnych Prusach"

Na stronie Polskiego Radia można znależć audycję poświęconą reszelskiemu zamkowi. Atorem programu jest Piotr Matwiejczuk.

Audycja do odsłuchania tutaj:

http://www.polskieradio.pl/his...

 

 

Polska z dreszczykiem: Ogniem i toporem

Po Europie jeździły już pociągi, a w Ameryce odbywały się właśnie pierwsze w historii międzynarodowe regaty. Na dnie kanału La Manche leżał już kabel telegraficzny. Za kilka miesięcy miał powstać pierwszy sterowiec. W 1851 roku świat stał u progu nowoczesności. Tymczasem na Szubienicznym Wzgórzu w Świdnicy gromadził się właśnie tłum, żeby oglądać ścinanie głowy.

Średniowieczny system odwodnienia miasta Reszel

System historycznej kanalizacji odwadniającej w Reszlu

Kilka miesięcy temu w ramach studiów na kierunku Budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska na Politechnice Gdańskiej na przedmiocie Kulturotwórcze Aspekty Budownictwa prowadzonym przez konserwatora zabytków dr inż. Waldemara Affelta miałem za zadanie napisać pracę semestralną na temat „Promocja zabytku w potrzebie”.

Reszel w Polskich Kronikach Filmowych

Fragment Polskiej Kroniki Filmowej z 1978 roku na temat Reszla. Film trwa około 1 minuty.

Lodowisko w parku.

Lodowisko - murek

Wielu mieszkańców i turystów odwiedzających park miejski w Reszlu, pyta się dlaczego w rejonie obecnego placu zabaw, obok małego ZOO, istnieje betonowy fragment murku, którego zastosowanie nie wiadomo czemu służy.

Zbliża się zima i zastanawiamy się gdzie można najszybciej i najtaniej przygotować lodowisko.

Pożar z czaru - Reszel w POLITYCE

"Reszelski zamek w swojej blisko 700-letniej historii bywał twierdzą, wielokrotnie obleganą i zdobywaną, rezydencją myśliwską biskupów warmińskich; za czasów pruskich został zmieniony w więzienie, gdzie przetrzymywano ostatnią – już w XIX w. – spaloną czarownicę w Europie. Po wojnie stał się domem pracy twórczej.

Reszel - Piękno Polski

"Z Barczewa, przez mało ciekawy Biskupiec, jedźmy do Reszla. Cóż to za przemiła mieścina! Wojna ledwie ją musnęła przechodząc stronami. Został więc nie naruszony rynek z ratuszem, co się rozsiadł szeroko na obszernym placu.

Mapa Reszla i okolic z 1928r

Fragment dawnej mapy okolic Reszla

Mapa Reszla i okolic wydana w 1928r przez Wojskowy Instytut Geograficzny w Warszawie, na podstawie mapy niemieckiej z 1927r. Skala 1:100 000

Podpalaczka z Reszla - ostatni stos w Europie

"Przed stu pięćdziesięciu z górą laty Reszel stał się widownią ponurej tragedii. Z wyroku sądów pruskich spalono na stosie nieszczęśliwą kobietę.

A było tak...

Zamek w Reszlu - wiersz Klemensa Oleksika

Na chwilę zamknij oczy i pomyśl:
w mur spojony wapnem i cegłą
siedem wieków tu ocalonych -
aż do dzisiaj bramy ustrzegło.

Starostwo Powiatowe w Reszlu

Przed wojną powiatem reszelskim władał Landrat - Landratsamt Rössel (Bischofsburg). Był on odpowiednikiem dzisiejszego starosty powiatowego.

Reszelskie Zakłady Przemysłu Maszynowego Leśnictwa

W listopadzie 1945 r. Północne Zjednoczenie Maszyn Rolniczych w Gdańsku przejęło XIX-wieczną odlewnię żeliwa, w miejscu której utworzono Państwową Fabrykę Maszyn Rolniczych. W roku 1948 jako Zakłady Mechaniczne i Odlewnia podporządkowane zostały Dyrekcji Przemysłu Maszynowego w Olsztynie.

Rz: Ostatnia czarownica

Kilka lat temu na łamach Rzeczpospolitej ukazał się artykuł przedstawiający krótką historię ostatniego stosu w Europie. Przedstawiamy go poniżej:

Zabytkowe studnie

Jak zapewne każdy mieszkaniec naszego miasta wie, Reszel jest jednym z pierwszych miast w Europie, które posiadało własną kanalizację. System ten zbudowany był z drewnianych rur, które odprowadzały ścieki poza obręb miasta.

Reszel miastem powiatowym

W 1818 roku Warmię podzielono na 4 powiaty: braniewski, lidzbarski, olsztyński i reszelski.

GW: Burzliwa historia warowni w Reszlu

Na łamach Gazety Wyborczej po raz kolejny pojawił się wątek związany z Reszlem, o którym poniżej...

Nad niezmienionym od średniowiecza układem Reszla góruje gotycki zamek biskupów warmińskich. W tej miejscowości na pograniczu Warmii i Mazur prawie 200 lat temu zapłonął ostatni stos w Europie.

Znani reszelanie i osoby z miastem powiązane.

Wszyscy opisując Reszel skupiają się na jego zabytkach i historii, mało zaś poświęcają miejsca ludziom, którzy tu żyli i tą historię tworzyli. Postanowiliśmy troszkę poszperać i napisać o nich właśnie oraz o ludziach, którzy nie urodzili się w Reszlu, ale byli z nim mocno związani.

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Reszlu

cerkiew

Cerkiew Przemienienia Pańskiego w Reszlu, do 1963 – kościół św. Krzyża to obiekt o bogatej historii sakralnej. W 1963 zaczęto odprawiać tam nabożeństwa w obrządku wschodnim grecko-katolickim (bizantyjsko-ukraińskim). Oficjalne przekazanie świątyni na własność greko-katolikom odbyło się w 1992.

Akt lokacyjny Reszla (Resil)

Akt lokacyjny Reszla z dnia 12 lipca 1337 roku:
"W imieniu Pana, amen. Jeśli dzieło ludzkie ma być trwałym, musi zostać potwierdzone przez świadków oraz dokumenty; dlatego wszyscy współcześni oraz potomni powinni wiedzieć: Chociaż biskupi tron na Warmii jest "osierocony", kolonizacja kraju musi nadal posuwać się naprzód i Kapituła Warmińska po dojrzałym namyśle jednomyślnie postanowiła w Barcji miasto lokować.